• bg1

מדיניות מחקר

מחקר ופיתוח

XY Tower הקדישה תשומת לב רבה למחקר ופיתוח של המוצר ודבקה בו כעיקרון לטווח ארוך.XY Tower משקיעה מדי שנה כספים סבירים מהכנסותיה במו"פ וקיבלה תעודת "חברת ההייטק הקטנה והבינונית" שהונפקה על ידי השלטון המקומי.

מונעת על ידי מדיניות החדשנות ושיפור האיכות, מחלקת המו"פ צוידה במעבדה מודרנית המסייעת בביצוע פעילויות מו"פ שונות.

מחלקת מו"פ עובדת על רעיונות ופתרונות חדשים שלדעתנו מוסיפים ערך לענף זה ואשר יושמו ברבים מהמוצרים שלנו.

צוות המו"פ שלנו מורכב ממהנדסים בכירים של החברהוהשותפים שלנו כגון אוניברסיטאות ומכוני מחקר.צוות המו"פ מבצע מחקרים אינטנסיביים לאיסוף תובנות לגבי תעשיית החשמל והפיתוחים המתרחשים בתחום, משטחי מתכת מגולוונת, מגדלי שידור, מגדלי טלקום, מבני תחנות משנה ואביזרי ברזל.הנתונים שנאספים מהמחקר מתועדים ומנתחים כך שניתן יהיה להשתמש בהם לפיתוח מוצר או להפניות בלבד.

פטנטים יש לנו

4a5dfd35167cbb17131cedb07b6dc77
9b33cde63ddfd6dd32998cd55a1d5cf
65c50d80c02e0f378633bcfd3d73fec
86ea5dbbe588fdf72625586a25bf65c
06697ea8bbca3501aa038a67d1c205e
11504f5e4dfdff89c0971a2161d6d2d
7272756f5cf11b847cdcdca04a888cf
21273465414513b98fb35fcc5bb023e
a28d8c941a9dcf391de1461dcde375f
ba0eb52592ab4c691ecccc6c8ea6767
c8bf4f86bfee2e30c629eb810ff7373

מחויב ליושרה

UCC משקיעה מדי שנה כספים סבירים מהכנסותיה בתוכניות מו"פ המפתחות מוצרים מתקדמים ופתרונות תחרותיים ברמה בינלאומית.באמצעות הפרויקטים המיושמים, רשומים פטנטים בינלאומיים, הציע פתרונות מתקדמים והשתתפותה, לעתים קרובות כשותף המוביל.


שלח את הודעתך אלינו:

כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו