• bg1
  • Camouflage tower

    מגדל הסוואה

    הסוואה היא לתאם את מגדל התקשורת עם הסביבה הטבעית שמסביב, ולפתור ביעילות את בעיית הקושי בבניית תחנות בנקודות נוף ובמקומות אחרים. המוצר משתמש בשרף סינטטי כחומר מקשר, בתוספת חומרי גלם כימיים ברמה גבוהה להכנת חפצי פלסטיק, המשמשים כעצים. מצעי פיסול כגון עמודים, קשרי עצים, קליפות עץ, שורשים וכו', מותזים בצבע אקרילי ברמה גבוהה כדי לשנות ולהגן על פני השטח, לשפר את העמידות, לא להיסדק או ליפול, ובעלי תכונות ציפוי מחדש.