• bg1

מונגוליה - מגדל טלקום 15 מטר 2021.6

מר אייבולאט מצא אותנו דרך עליבאבא באפריל 2021 לבירור מגדל טלקום 4 רגל 15 מטר.

בשל המגיפה, הפרויקט שלהם איחר בלוח הזמנים כבר כמה חודשים. לכן, הרכישה הזו הייתה דחופה מאוד, וחייבה אותנו לייצר תוך חודש ולהעבירו לארן הוט, הגבול בין מונגוליה לסין.

כמה ימים לאחר ההתקשרות הראשונה, הוא ביצע את ההזמנה אצלנו, והשלמנו את הייצור וסיפקנו אותו בזמן. תמונה שנשלחה על ידי הלקוח לאחר סיום הפרויקט

 

Mongolia 1
335c0d1cfbeaf63f23bae89185bd519
Mongolia 2